Existoval Ježíš?

Proč otázka po existenci Ježíše není pošetilá? Jakou máme evidenci, že existoval historický Ježíš? Co na standardním ateistickém scénáři počátku křesťanství nesedí? Proč a v čem má model bez historického Ježíše větší vysvětlovací schopnost, než model s ním? Jak pravděpodobně začalo křesťanství? Kdo to byli apoštolové, a co nám říkají evangelia? Čemu věřili první křesťané?