Náboženství je kognitivní chyba

Náboženství předpokládá existenci imateriálních objektů a sil, které jsou v příkrém rozporu s poznatky přírodních věd. I přes svou omylnost je univerzálně rozšířenou antropologickou konstantou, a proto je nanejvýš žádoucí zjistit, jak vzniklo. Příspěvek představí několik hypotéz z oblasti evoluční biologie a kognitivní psychologie, jež původ religiozity vysvětlují. V závěru budou stručně diskutovány filozofické důsledky ateismu.